+36-28/410-295  |  ugyfelszolgalat@vuszikft.hu  | 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 12.

2024. 06. 23., Mai névnap: Zoltán. Holnap Iván napja lesz.

Út-, híd-, zöldfelület és parkfenntartás

Társaságunk legfontosabb feladatai közé tartozik az utak és hidak szakszerű fenntartása és üzemeltetése. Ezt a feladatot kizárólag a városi tulajdonban lévő, úgynevezett helyi közutak úthálózatán végezzük, biztosítva ezzel a biztonságos közlekedési feltételeket. Fontos információ, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő országos közutak, valamint a Szent István Egyetem és egyéb, például bevásárlóközpontok kezelésében lévő közforgalom előtt megnyitott magánutak fenntartása nem tartozik Társaságunk feladatkörébe.

Az útfenntartási feladatok mellett a gödöllői parkok és zöldterületek ápolása és gondozása is társaságunk kiemelt feladata. Városunk több mint 50 %-át kitevő zöldfelület megőrzése és további fejlesztése alapvető célkitűzésünk.

A VÜSZI Nonprofit Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a közforgalom előtt megnyitott magánutak mellett a lakosság feladatait Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 14.) számú a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelete szabályozza.

Bejelentéseikre az alábbi elérhetőségeken nyílik lehetőség:
 • Ügyfélszolgálati iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 12.
 • Telefonszám: +36-28/410-295
 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A továbbiakban a közterület-, út-, hídfenntartó, valamint a zöldterület fenntartó divíziónk tevékenységi köreit, rendszeresen végzett feladatait ismertetjük.

KÖZTERÜLET, ÚT-HÍD FENNTARTÁS

A helyi közutak, hidak és csapadékvíz-elvezető rendszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó közterületek, általános tisztántartási, üzemeltetési és karbantartási feladatait Társaságunk a tulajdonos önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzi.

A szerződés fő műszaki tartalma a következő:

1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása
A VÜSZI Nonprofit Kft. az Önkormányzat kezelésében levő közterületeken végzi a KRESZ táblák kihelyezését, helyreállítását, pótlását, továbbá a forgalomszabályozó, parkolásgátló, gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok és pollerek javítását illetve telepítését. A városban lévő közlekedési jelzőlámpák közül a Hunyadi János utca – Mátyás király utca csomópontban levő jelzőlámpák üzemeltetése is társaságunk feladata.
2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása
A zárt csapadékvíz-csatorna hálózat átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatornák nyomvonalán található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelőrácsokjavítását, esetleges cseréjét és takarítását végezzük. Nagy esőzés és téli olvadás során a rendszer felügyelete, dugulások elhárítása szintén feladatunk.
 
Fontos információ, hogy a nem csapadékvíz-elvezető aknák (pl: szennyvízcsatorna, távközlési akna, stb.) karbantartása, azok fedlapjainak cseréje nem tartozik társaságunk feladatkörébe, ezen munkálatok elvégzése az adott szolgáltató kötelessége.
3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás
A városban levő aszfaltburkolatú utak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása Társaságunk egyik fő feladata. A város aszfaltburkolatú útjai a jelentős terhelés és az egyéb közművek javításai miatt igénylik az állandó karbantartást, ezért a kátyúmentesítési munkákat folyamatosan - egész évben - végezzük. Az időjárástól és az úthiba jellegétől függően alkalmazunk infratechnológiás burkolatjavítást illetve melegaszfalttal vagy hidegaszfalttal történő helyreállítást.
4. Téli csúszásmentesítés
Téli időszakban társaságunk fő feladata a csúszásmentesítés, melyet folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva látunk el. Gödöllő Város közterületén – a helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen – történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre – szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. A síkosságmentesítéshez útszóró só csak az utakon kerül kijuttatásra, a járdákon környezetbarát kalciumkloridot (szilárd és folyékony formában) és zeolitot használunk.
5. Járdaburkolatok javítása, felújítása
Társaságunk nagy gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági bejelentések és a Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzései, valamint saját felméréseink alapján ütemezünk és végzünk a rendelkezésünkre álló keretösszeg elejéig.
6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása
Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a megfelelő vízelvezetés biztosítása. Folyamatosan végezzük az aszfaltburkolatú utak és kerékpárutak takarítását valamint a nagy intenzitású esőzések következtében a burkolatra került jelentős mennyiségű hordalék eltakarítását.
7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása
A csapadékvíz elvezetés a város domborzati adottságai miatt különösen fontos és folyamatos karbantartást igénylő feladat, melyet Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 14.) számú a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével végzünk. Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek tisztítása, a feltöltődött földárkok takarítása, profilozását ütemezetten végezzük. Társaságunk végzi a meglévő burkolt árkok javítási, felújítási munkáit is. Az önkormányzati megbízás keretében társaságunk bonyolítja a csapadékvíz elvezető rendszeren szükséges vízminőség vizsgálatokat is.
8. Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása
A város területén lévő burkolt felületek megnövekedése következtében lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és a mederburkolatok javításával, karbantartásával érhető el.
A feladat keretében végezzük el évente kettő alkalommal a Rákos-patak, Rákos-patak Felsőmajori mellékága (Ganz árok), Rákos-patak Szilháti mellékága és a Besnyői-patak belterületi mederszakaszának teljes kaszálását, illetve a Rákos-patak mederburkolatának szükség szerinti javítását, földmeder esetén a hordalék kotrását.
9. Hidak fenntartása
Társaságunk látja el a Rákos-patak, Rákos-patak Felsőmajori mellékága (Ganz árok), Rákos-patak Szilháti mellékága és a Besnyői-patak összesen 14 db hídjának és 3 db két méternél kisebb nyílású átereszének karbantartási, fenntartási, javítási munkáit a hídvizsgálati eredmények szerint, az önkormányzati finanszírozás mértékéig.
10. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása
Az aszfalt burkolatú utak melletti padkák állagmegóvását, a megemelkedett padkák eredeti szintre való visszaállításával vagy a csapadékvíz elfolyást biztosítása érdekében a padka pótlását végezzük.
11. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása
A város közterületeire kihelyezett illegális hulladékot a hozzánk érkező bejelentések és saját felméréseink alapján ütemezetten végezzük és kijelölt lerakóra szállítjuk. A hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a jellemző célterületeken fizikai akadályt képzünk a közterület felügyelet és a polgárőrség egységeivel együttműködve.
12. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Társasunk végzi a város földútjainak és stabilizált útjainak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében szükséges munkákat. Rendszeresen ellenőrizzük a földutak állapotát, a lakossági bejelentéseket megvizsgáljuk, és – indokolt esetben – beavatkozunk a földutak járhatóságának megőrzése érdekében.

PARK FENNTARTÁS, GONDOZÁS

Gödöllő város vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakosság virágos városban élhessen. Ezt változatos virágos növényfelület kialakításával és ápolásával igyekszünk megoldani.

A vegetációs időszakban alvállalkozók bevonására is szükség van, hogy növényeknek is megfelelő időben elvégezzük a szükséges ültetési vagy növényápolási munkát.

1. Virágágyak gondozása, növényültetés

Összesen 720 m2 felületen vannak virágágyásaink, melyekbe egynyári növények, valamint a téli félévben kint lévő kétnyári növények mellett a hagymások is helyet kapnak, folyamatosan biztosítva a virágos növényzettel való borításukat. Évente átlagosan 7500 db hagymás növény kerül kiültetésre, melyek egy kisebb hányadát cserje és évelő ágyásokba helyezzük el. A virágágyások mellett minden évben 650 példány egynyári ámpolnavirág virágtartó edényben kerül a korlátokra, valamint 205 db a lámpaoszlopokra. Az Ady Endre sétányon, valamint a Dózsa György úton már kora tavasszal árvácskával beültetett virágtartókat helyezünk ki, az egynyári növények megjelenése előtti időszakra. Fentieken kívül a Főtéren, illetve a Kossuth Lajos utcában 30 db kandeláberen helyezünk el ámpolna növényeket.

2. Faápolás, fasorfenntartás
A köz- és önkormányzati területeken a veszélyessé vált fák szakszerű gallyazásáról, ápoló metszéséről, valamint - szükség esetén - kivágásáról társaságunk gondoskodik, utóbbi beavatkozást csak a fa menthetetlen állapota esetén végezzük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a fagyönggyel fertőzött fák ápolására, az élősködő növény visszaszorítására.
 
A fák ápolásához, veszélyesnek ítélt helyeken a kivágáshoz a munkákat emelőkosaras tehergépkocsival, vagy alpinista módszerekkel végezzük el kizárólag a vegetációs időszakon kívül. Abban az esetben, amikor a beavatkozásra közvetlen életveszély, vagy anyagi kár megelőzése érdekében van szükség, társaságunk azonnali intézkedést kezdeményez.
 
Kiemelten kezeljük a munkavégzést, előkészítést, a lakosság tájékoztatását. Az elektromos légvezetékek környezetében a munkavégzést csak az áramszolgáltatóval egyeztetetten végezhetjük, ezért ilyen esetekben a munkavégzés jelentősen elhúzódhat.
 
Fontos információ: A fásszárúak védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) kormányrendelet alapján közterületen csak engedéllyel lehet fásszárú növényeket (cserjéket, fákat) kivágni és ültetni, ezért ilyen szándék esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálati irodánkhoz!
3. Fa- és cserjeültetés

A város közterületein a meglévő cserjék fenntartása mellett, újabb felületeken hozunk létre cserje ágyásokat, évelő növényekkel kiegészítve.

A köztéri fák, fasorok fenntartása során az esetlegesen kivágásra kerülő fák pótlását folyamatosan végezzük. A város zöld arculatának megőrzése érdekében évente legalább 200 db fát ültetünk el, az adott közterület helyi adottságainak leginkább megfelelő fajta kiválasztásával.

4. Növényápolási munkák
A növényápolási munkák összesen több, mint 20 munkaműveletet tartalmaznak.
 
Ezek közül legjelentősebb a kiültetett növények folyamatos öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajlazítása, gyomlálása, a cserjék metszése, a sövények nyírása, a lakótelepi cserjefoltok gondozása, virágos felületek és cserjék növényvédelme. Vegetációs időszakban ezen feladatok nagyszámú élőmunkaerőt és folyamatos napi jelenlétet igényelnek, a feladatok elvégzése érdekében közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozóval dolgozunk együtt.
 
Nagy hangsúlyt fektetünk mind az idős-, mind a fiatal fásszárú növények védelmére. A növényvédelmi beavatkozás zömében permetezéssel kerül kivitelezésre, közel 1000 db lombhullató fa esetében, mely első sorban a hárs, vadgesztenye és platánfákat érintik évente 2 – 3 alkalommal. 2017-től a feketefenyőket is bevontuk a kezelendő fák körébe, a 2016-os év jelentős gombafertőzési hulláma miatt. Vadgesztenyefák esetében már alkalmazzuk az injektálásos módszert, mely lényege, hogy évente egy alkalommal kerül a növényvédő szer bejuttatása közvetlenül a fa törzsébe, így ezt követően adott évben már nincs szükség permetezésre.
 
Jelentős kapacitást köt le az őszi lombgyűjtés, melyre a városközpontban legalább 3 alkalommal, a város lakóterületein az őszi lombhullást követően 1 alkalommal kerül sor évente.
5. Gyepfenntartás, kaszálás
A zöldfelületi munkák közül a legnagyobb volumenű feladatunk a város területén lévő gyep felületek folyamatos fenntartása a vegetációs időszak alatt. Az intenzív területek nyírását 20 alkalommal végezzük évente, melyet egy tavaszi, valamint egy kora őszi időszakban gyepszellőztetéssel és tápanyag-utánpótlással egészítünk ki. A parkokat 10 alkalommal, lakótelepeken 7 alkalommal végzünk kaszálást, fűnyírást.
 
Az önkormányzat allergén besorolású területein évente 2 alkalommal történik kaszálás, június, valamint augusztus hónapokban, hogy megakadályozzuk az allergiás reakciókat kiváltó pollenek termelését.
 
Az allergén területek mellett a külterületi utak mentén is végzünk kaszálást, ezzel visszaszorítva az allergén növények virágzásának esélyeit az érintett területeken.
6. Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása és javítása
Gödöllő városában található utcabútorokat (pl.: padokat, hulladékgyűjtőket, virágládákat) és a 31 darab városi játszóteret, azok berendezéseit társaságunk tartja karban. Gondoskodunk a játszóeszközök állagmegóvásáról folyamatos ellenőrzést és karbantartást végzünk.
7. Közterület takarítás
A városi területeken képződő hulladék összegyűjtése és lerakóba szállítását Társaságunk végzi. A feladat keretében történik a közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, a közterületi „repülő szemét” összegyűjtése és az illegálisan lehelyezésre kerülő szemétlerakások felszámolása. Sajnos az eldobott és az illegálisan lerakott szemét eltakarítása társaságunk számára jelentős költséggel jár, ezért a megelőzés érdekében folyamatosan együttműködünk Gödöllő Város Önkormányzatával és a Közterület-felügyelettel.
A közterületek takarítását az alábbiakban rögzített területen a felsorolt gyakorisággal végezzük:
 1. Az intenzív területeken– különös tekintettel a Főtér, Mária-kert, a Kossuth Lajos utca felújított szakasza, Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély körüli terület naponta munkanapokon.
  A félintenzív területeken, extenzív parkokban, a 4380/1 hrsz. alatti, - a Gödöllő máriabesnyői vasútállomás - P+R parkolóban – heti egy alkalommal.
 2. Az extenzív zöldfelületeken szükség szerint, fűkaszálást megelőzően.
 3. A külterjes területeken illegális szemétlerakások esetében.
 4. A városi buszmegállók tekintetében az elszórt szemét összeszedése és a gyűjtőedények ürítése, heti egy alkalommal.
 5. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének heti egy alkalommal történő takarításával.
 6. Kutyaürülék tároló edények ürítésével heti egy alkalommal.
 7. Ősszel lombfelszedéssel.
A folyamatos feladat ellátás érdekében a munkát közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozóval látjuk el.
8. Városi rendezvények
A városi rendezvények lebonyolításához a technikai eszközök, berendezések (virágdíszek, hulladéktartó edények) biztosítását, valamint azok építését, -bontását, a rendezvények előtti-, alatti és utáni takarítását társaságunk végzi.
9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem tervezhető feladatok
A parkfenntartás, zöldterület gondozás, és általában a városüzemeltetés kapcsán minden évben felmerülnek olyan feladatok és költségek, melyek rendkívüli események bekövetkeztével jelentkeznek.
 
Ezek közül kiemelhető példaként a Közigazgatási és Szociális Irodától kapott rászorultsági lista alapján kiszállított tűzifa, vagy rendkívüli időjárás esetén főként a faállomány ápolásában jelentkező többlet feladat.
 
Társaságunk látja el a városi közterületek és csapadékcsatorna rendszer rágcsálómentesítési feladatait alvállalkozó bevonásával.
 
Rágcsálóirtási igény esetén ügyfélszolgálati irodánk telefonon és írásban is fogadja bejelentését, amit azonnal továbbítunk szerződött szakcég felé. A szakcég munkatársa pár napon belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a bejelentővel!
10. Közfoglalkoztatás irányítása
Társaságunk foglalkoztat közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat és a közérdekű munkára irányítottakat is. Ennek során együttműködik Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájával, továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztályával, a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. tv. és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályokat figyelembe véve